K&K – Karolina Sztajerwald-Prokopowicz

“Ja niżej podpisana Karolina Sztajerwald-Prokopowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą K&K Karolina Sztajerwald-Propowicz potwierdzam, że radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak świadczyła na moją rzecz jedną usługę polegającą na reprezentacji mojej osoby w charakterze zainteresowanej z odwołania od decyzji ZUS dotyczącej podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez moją pracownicę i jednocześnie siostrę Ewelinę Sztajerwald, toczącą się przed Sądem Okręgowym Warszawa Praga w Warszawie, VII Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt VII U 384/15. W lipcu 2015 r. sprawa zakończyła się pozytywnym dla mnie i mojej pracownicy Eweliny Sztajerwald rozstrzygnięciem. Wyrok jest nieprawomocny. Usługa była realizowana terminowo i rzetelnie.”