Biglo – mgr inż. Krzysztof Bulicki

“Jako Spółka Biglo Sp. z o.o. W likwidacji, a wcześniej Biglo Sp. z 0.0. współpracujemy z Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieslak począwszy od 2013 roku. Usługi świadczone przez radcę prawnego Panią Małgorzatę Rcgulską-Cieślak polegają na doradztwie prawnym w zakresie bieżącej działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. Dotychczasowa obsługa prawna obejmowała m.in. postępowanie przed sądem rejestrowym w zakresie m.in. likwidacji, przed sądem arbitrażowym a także doradztwo w sprawie umów handlowych. Świadczone usługi cechuje profesjonalizm i rzetelność, dlatego też możemy zarekomendować Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej jako kompetentnego i rzetelnego partnera do obsługi prawnej.”