Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

W zakresie prawa gospodarczego:

 • sporządzam i opiniuję umowy b2b dla programistów i innych osób z branży IT;
 • sporządzam i opiniuję kontrakty dla członków zarządu oraz umowy b2b dla wyższej kadry menedżerskiej;
 • sporządzam, opiniuję, negocjuję umowy najmu, dzierżawy, leasingu, umowy o dzieło, umowy na zakup różnego rodzaju systemów informatycznych, umowy utrzymaniowe, serwisowe, wdrożeniowe, outsourcingowe, umowy z zakresu praw autorskich i praw pokrewnych, umowy o świadczenie usług i inne umowy nienazwane lub mieszane (np. umowa na wykonanie portalu);
 • sporządzam opinie prawne w zakresie bieżących problemów związanych z działalnością gospodarczą Klienta (prawo kontraktowe, prawo spółek);
 • przeprowadzam audyty prawne (due diligence) mające na celu zidentyfikowanie nieprawidłowości i ryzyk w działalności Klienta;
 • obsługuję organy spółek (zarząd, radę nadzorczą, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia akcjonariuszy);
 • sporządzam i opiniuję umowy zawierane pomiędzy agencjami zatrudnienia a ich kontrahentami;
 • doradzam w zakresie sporów sądowych dot. m.in. odszkodowań od członków organów, uchylania, stwierdzenia nieważności uchwał zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia;
 • wnioskuję o dokonanie zmian w krajowym rejestrze sądowym;
 • reprezentuję Klientów w sporach w sprawach gospodarczych na etapie przedsądowym oraz w trakcie procesu;
 • pomagam wierzycielom w dochodzeniu roszczeń od dłużników utrudniających zaspokojenie wierzytelności.
Branże: handel i dystrybucja, produkcja, branża IT, agencje zatrudnienia.