Ochrona dóbr osobistych i komercjalizacja

Ochrona dóbr osobistych i komercjalizacja

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I ICH KOMERCALIZACJA:

W zakresie ochrony dóbr osobistych:

  • reprezentuję Klientów na etapie przedsądowym oraz w sporach sądowych o majątkową i niemajątkową ochronę ich dóbr osobistych np. imienia, renomy, klienteli, tajemnicy przedsiębiorstwa, know-how i nazwy;
  • przygotowuję opinie prawne z zakresu ochrony dóbr osobistych osób fizycznych (działalność w prasie, polityczna i prywatna), ale i osób prawnych;
  • opiniuję komunikaty i kampanie informacyjne jeśli doszło do naruszenia dóbr osobistych.

W zakresie komercjalizacji dóbr osobistych:

  • sporządzam umowy na komercyjne wykorzystanie wizerunku, popularności, pseudonimu, głosu, nazwiska w reklamie, w branży modowej oraz kreatywnej;
  • sporządzam i opiniuję umowy merchandisingowe i endorsement.
Branża i klienci: branża kreatywna, branża modowa, osoby fizyczne.