Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

W zakresie prawa ochrony danych osobowych:

 • przygotowuję dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych zgodną z RODO, w tym: polityki prywatności, polityki ochrony danych osobowych, polityki realizacji praw podmiotów danych, polityki reagowania na incydenty i naruszenia  i inne;
 • przygotowuję klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne;
 • weryfikuję role podmiotów w procesie przetwarzania tj. rolę administratora, współadministratora, podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
 • przygotowuję umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz umowy współadministrowania danymi osobowymi;
 • analizuję możliwość udostępnienia danych osobowych;
 • doradzam przy przeprowadzania testów równowagi;
 • doradzam przy weryfikacji kontrahenta pod kątem zgodności z RODO i innymi przepisami szczególnymi dot. ochrony danych osobowych;
 • przygotowuję rejestry czynności przetwarzania oraz rejestry kategorii przetwarzania – po uprzednim przeprowadzeniu audytu w danej jednostce;
 • przeprowadzam analizy ryzyka oraz oceny skutków przetwarzania tzw. DPIA;
 • zapewniam pełne wsparcie Klientom w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych w ich jednostce – zgłaszam naruszenie do UODO oraz przygotowuję dokumenty dla osób, których dane osobowe zostały naruszone;
 • reprezentuję Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych spowodowanych naruszeniem ochrony danych osobowych, np. w sprawach o zadośćuczynienie oraz o odszkodowanie;
 • mam odpowiednią wiedzę aby pełnić rolę inspektora ochrony danych osobowych.
Branże: handel i dystrybucja, produkcja, branża IT, nowoczesne technologie, szkolnictwo wyższe, branża badawczo-rozwojowa, agencje zatrudnienia, spółki komunalne.