Prawo gospodarcze

Odwołanie członka zarządu a forma zatrudnienia

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, nie dotyczy to członków zarządów określonych spółek, o czym pisałam tutaj. Zatrudnienie członka zarządu może być oparte o stosunek cywilnoprawny (zwykle umowa o świadczenie usług zarządczych) albo o stosunek pracy. Za każdym razem mamy do czynienia z dwoma stosunkami prawnymi między członkiem zarządu a…

Continue reading

Uwaga na postanowienia umów pomiędzy przedsiębiorca-mi o zakazie zatrudniania pracowników kontrahenta

Bardzo często przedsiębiorcy zawierają umowy, w których jedno z postanowień zakazuje zatrudnienia pracowników drugiej strony. Tego typu klauzule znajdują się w umowach o współpracy, w umowach dotyczących realizacji jakiegoś projektu, w który zaangażowani są wysoko wykwalifikowaniu pracownicy kontrahenta. Zwykle postanowienia te obarczone są karami umownymi zagwarantowanymi na wypadek gdy jedna ze stron złamie nałożony na nią zakaz zatrudniania. W stanie…

Continue reading

Kontrakt menedżerski – na co zwrócić uwagę

Kontrakt menedżerski może być nazwany również umową o zarządzanie, umową menedżerską, umową o świadczenie usług menedżerskich, umową o prowadzenie przedsiębiorstwa spółki – w zależności od tego jaki jest przedmiot takiej umowy i kto jako wykonawca ją zawiera. Coraz częściej wyższa kadra kierownicza zatrudniana jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Kogo dotyczą i co powinno być w nich zawarte? Kogo dotyczą kontrakty…

Continue reading

Wadliwy outsourcing pracowniczy

Na skutek restrykcji, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, znacznie wzrosło zainteresowanie innymi formami korzystania z personelu podmiotu trzeciego. Jeszcze bardziej zainteresowanie to wzrosło po wprowadzeniu obostrzeń w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r., na skutek nowelizacji ustawy z…

Continue reading

Kierowanie do pracy za granicą przez agencje zatrudnienia – jakie umowy są potrzebne

Jakie umowy są potrzebne w celu prowadzenia agencji zatrudnienia? Oczywiście, wszystko zależy od tego jaki profil działalności prowadzi dana agencja. Agencje zatrudnienia mogą bowiem świadczyć następujące usługi: pośrednictwa pracy, polegających np. na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, czy kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, doradztwa personalnego,…

Continue reading