Tag: zakaz zatrudnienia

Uwaga na postanowienia umów pomiędzy przedsiębiorca-mi o zakazie zatrudniania pracowników kontrahenta

Bardzo często przedsiębiorcy zawierają umowy, w których jedno z postanowień zakazuje zatrudnienia pracowników drugiej strony. Tego typu klauzule znajdują się w umowach o współpracy, w umowach dotyczących realizacji jakiegoś projektu, w który zaangażowani są wysoko wykwalifikowaniu pracownicy kontrahenta. Zwykle postanowienia te obarczone są karami umownymi zagwarantowanymi na wypadek gdy jedna ze stron złamie nałożony na nią zakaz zatrudniania. W stanie…

Continue reading