SAS LOGISTICS

“Z Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak wspólpracujemy począwszy od października 2015 r. Dotychczasowa współpraca koncentrowała się na obsłudze SAS Logistics Sp. z o.o. z zakresu prawa pracy (opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych, sporządzenie wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy) oraz prawa zobowiązań (umowy handlowe). Obsługa prawna przebiega w sposób satysfakcjonujący, a zrealizowane usługi charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny oraz zaangażowanie radcy prawnego Małgorzaty Regulskiej-Cieślak. Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Regulskiej jest godna rekomendacji.”