Intrum Justitia Sp. z o.o. – Iwona Zurawska Członek Zarządu

“Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Intrum Justitia Sp. z o.o. potwierdza, iż w maju 2015 r. radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak świadczyła na rzecz Intrum Justitia Sp. z o.o. usługę z zakresu prawa pracy polegającą na zaopiniowaniu postanowień wewnątrzzakładowych przepisów płacowych oraz sporządzeniu w oparciu o dokonaną analizę pisma do organu centralnej administracji rządowej. Usługa została wykonana terminowo i należycie.”