Zakład komunalny w Grodzisku Mazowieckim Sp.z.o.o. – Prezes Zarządu Andrzej Pleban

“Działając w imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. potwierdzam, iż radca prawny Pani Małgorzata Regulska-Cieślak świadczy dla Spółki obsługę prawną m.in. z zakresu prawa pracy, w tym zbiorowego prawa pracy począwszy od 2 listopada 2012 r. w Spółce działa zakładowa organizacja związkowa toteż Pani Małgorzata Regulska-Cieślak wspiera Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych w bieżących problemach związanych ze współpracą na linii pracodawca-związek zawodowy. W ramach czynności zleconych w okresie realizacji doradztwa prawnego Pani Małgorzata Regulska-Cieślak m.in. uczestniczyła w procesie zwolnień indywidualnych w trybie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w trakcie trudnych rozmów z organizacją związkową w przedmiocie niekorzystnych zmian do regulaminu wynagradzania oraz przygotowywała i opiniowała dokumenty związane z wyżej wymienionymi działaniami Spółki. Usługa jest realizowana terminowo i należycie.”