HR Consulting – Dyrektor Zarządzający Monika Kulewicz

“Radca prawny Małgorzata Regulska-Cieślak w lipcu 2014 r. świadczyła na moją rzecz i dla jednego z moich Klientów usługę doradczą z zakresu prawa pracy polegającą na zaopiniowaniu postanowień pracowniczej umowy o zakazie konkurencji oraz przedstawieniu możliwych rozwiązań nie naruszających obowiązujących przepisów prawa pracy.
Usługa została wykonana terminowo i należycie. Z przyjemnością rekomenduję Panią Małgorzatę Regulską-Cieślak jako profesjonalnego i rzetelnego Partnera Biznesowego.”