Aktualności

Kierowanie do pracy za granicą przez agencje zatrudnienia – jakie umowy są potrzebne

Jakie umowy są potrzebne w celu prowadzenia agencji zatrudnienia? Oczywiście, wszystko zależy od tego jaki profil działalności prowadzi dana agencja. Agencje zatrudnienia mogą bowiem świadczyć następujące usługi: pośrednictwa pracy, polegających np. na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, czy kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, doradztwa personalnego,…

Mobbing – koszty dla pracodawcy

Ile pracodawcę może kosztować mobbing? Jakie są kwoty odszkodowań i zadośćuczynień zasądzane w Polsce dla ofiar mobbingu? Czyli o tym dlaczego warto  przeciwdziałać mobbingowi. W Internecie można znaleźć setki artykułów dotyczących mobbingu. Opisują one przesłanki mobbingu, przykłady bezprawnych zachowań, których wystąpienie może sygnalizować mobbing, cytują orzeczenia, wskazują podstawy prawne. Można jednak odnieść wrażenie, że artykuły traktujące o mobbingu pomijają praktyczne…

Przeciwdziałanie mobbingowi – na czym ma polegać

  Przeciwdziałanie mobbingowi – na czym ma polegać? Jakie są obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi? Jedno lakonicznie zdanie w art. 94[3] § 1 Kodeksu pracy o następującym brzmieniu „pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi” od lat przez swoją ubogą treść powoduje niezrozumienie pracodawców, co tak naprawdę mają w tym zakresie robić. Wyobraźmy sobie wielopoziomową strukturę organizacyjną w danym zakładzie pracy.…

Ciąża a rozwiązanie umowy o pracę – wszystkie zasady w jednym artykule

Warto pogrupować zasady rządzące się w zakresie rozwiązania umowy o pracę w trakcie ciąży. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę w trakcie ciąży nie jest dopuszczalne, ale jest skuteczne Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę ciężarnej pracownicy jest wadliwe, ale skuteczne. Tak, dobrze czytasz – skuteczne. Dopóki sąd pracy nie stwierdzi bezskuteczności tej czynności pracodawcy dopóty stosunek pracy nie będzie…

Odpowiedzialność za działania komisji antymobbingowej powołanej przez pracodawcę

Z poniższego artykułu dowiesz się jaka jest odpowiedzialność pracodawcy za działania powołanej przez niego komisji antymobingowej i dlaczego warto przeszkolić w tym zakresie swoich pracowników. Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016 r. (sygn. akt III APa 20/15, LEX nr 2006005) wynika, że samo wprowadzenie procedury antymobbingowej to za mało. Istotne znaczenie ma zarówno prawidłowość jej…

Compliance w prawie pracy – procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Polskie prawo, a co za tym idzie praktyka rynkowa, coraz częściej sięgają do zachodnich standardów dot. funkcjonowania przedsiębiorstw. W tym przypadku mówimy o compliance, który obecnie wchodzi do nas szerokimi drzwiami. Co oznacza compliance? Compliance to „normy zgodnościowe (normy compliance) w korporacjach z perspektywy ogólnej teorii norm, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z dziedziny bankowości i finansów. Termin „normy zgodnościowe” (normy…

Outsourcing pracowniczy a przejście zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Orzecznictwo.

Wobec rygorów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych outsourcing pracowników jest coraz częstszy i jest to dostrzegalne również w orzecznictwie. Jak orzecznictwo podchodzi do tego typu zagadnienia? Outsourcing w formie przejścia zakładu pracy – jaka jest praktyka Praktyka często spotykana na rynku polega na tym, że pracodawca A przekazuje swoich pracowników podmiotowi B. Składniki majątkowe (sprzęty) nie są przekazywane albo są…