Ochrona danych osobowych

Najnowszy projekt ustawy o sygnalistach – ochrona danych osobowych wskazanych w zgłoszeniu sygnalisty

Na stronie dostępna jest już prawie cała seria artykułów o sygnalistach opisująca najnowszy projekt ustawy o sygnalistach: 1) z artykułu dostępnego tutaj dowiesz się jaki cel ma tzw. ustawa o sygnalistach, jakich podmiotów publicznych i prywatnych dotyczy oraz do kiedy podmioty te będą musiały wdrożyć obowiązki nałożone omawianą ustawą; 2) w  tym artykule opisałam co reguluje ustawa o sygnalistach (możliwość…

Read more

Agencja pracy tymczasowej a RODO

Chociaż uregulowania wynikające z RODO obowiązują już od maja 2018 r. wciąż wiele agencji pracy tymczasowej nie wie jak stosować nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w sposób odpowiadający specyfice ich branży. Działalność agencji pracy tymczasowej oparta jest bowiem na specyficznym stosunku prawnym. Z jednej strony zatrudnia ona pracowników tymczasowych, z którymi ma podpisane umowy o pracę (lub umowy cywilnoprawne),…

Read more

Kontrola trzeźwości pracowników a RODO

  W mediach przetoczyła się fala interpretacji i komentarzy związanych z możliwością dokonywania przez pracodawców wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników. Z jednych interpretacji wynikało, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy…

Read more

Elektroniczna rejestracja czasu pracy a RODO – opinia PUODO

Czy elektroniczny system rejestracji  czasu pracy może wykonywać wyrywkowe zdjęcia pracownikom przykładającym karty zbliżeniowe? Zdjęcia pracowników a elektroniczna rejestracja czasu pracy W pewnym podmiocie stosowany był elektroniczny system rejestracji czasu pracy (dalej w skrócie: „RCP”), który polegał na tym, że zdjęcie pracownika umieszczone jest na identyfikatorze, który jest był zbliżany do czytnika i skanowany przy każdym wejściu i wyjściu pracownika…

Read more